تجربه ی اتفاق های تازه برای من همیشه عزیز است.

تا امروز، من یک روی سکه بودم، نشستن رو به روی آدم های مختلف و زیاد برای مصاحبه، آدم هایی از جنس، هنر، ورزش، سیاست؛ اما وقتی قرار شد سایت خوب لینک زن با من مصاحبه کند، یکهو یک چیزی توی دلم فرو ریخت، قرار بود من روی دوم سکه را تجربه کنم، تجربه ای که انصافن عجیب، سخت، عزیز و کمی دلهره آور بود. حالا بیشتر از همیشه حسُ حال مصاحبه شونده ها را درک می کنم و تجربه ی این حس را که بی شک کمک بسیاری در کارم به من خاهد کرد، مدیون سایت عزیز لینک زن و سردبیر مهربانش هستم.

مصاحبه کمی طولانی شد، اما فکر نمی کنم خارج از حوصله تان باشد، اگر دوست داشتید سمیرای این خانه را کمی بیشتر بشناسید مصاحبه ی لینک زن را با من اینجــــــا بخوانید.

 

پ.ن: بی نهایت سپاس از سردبیر مهربان و با حوصله ی سایت لینک زن.

پ.ن2: نقدها، حرف ها، پیشنهادها و حتا فحش های احتمالی تان به دیده منت :)