باز هم
پاییز آمد
ابر
باران
خیابان خیس
قهقه ی
دختر ها و پسر های
بی دغدغه،
وقتی
عشق های
دوروغینشان
زیر باران شسته می شود
من اما
تنهای تنها
این خیابان لعنتی
را طی می کنم
هر روز
بی آنکه
دست تو
انگشت های کوچکم
را فشار بدهد...

پ.ن: این روزها من و ترانه " پاییز سال بعد" از رستاک!