> من تو زندگیم به خیلی ها مدیونم, اما تو تو زندگیت به من خیلی مدیونی ...

 

>> کم رنگ شدی ... خیلی ... کم کم محو هم میشی ...

 

>>> بارون که اومد حتی دیگه تو ذهنم هم ردپایی ازت نموند...

 

>>>> شادی و شاید فقط به اندازه  جا به جایی دو تا حرف باهم فرق دارن...

 

>>>>> داشتن یه سوم شخص  مفرد خیالی شرافت داره به داشتن سوم شخص جمع واقعی...

 

پ.ن1:این روزها حس میکنم احوال من بهتر شده...

پ.ن2: در زمین عشقی نیست که زمینت نزند... نگاهت به آسمان باشد رفیق.

پ.ن3: شرمنده لطف همه دوستانی هستم که چند ماهی هست که حالشان را نمیدانم! عذر تقصیر.