دست های من خالی است

و فاصله ها را لعنت می کنم

دلم اما پر است از داغ

داغِ نبودنت

در بی قراری مرداد...

 

 پ.ن: بغض امان نمی دهد، ایران داغدار است، آذربایجان عزیز تسلیت...