برای از تو گفتن

یک ترانه و غزل کم است

باید دست به کار شوم

شاهنامه ای برای چشم هایت

انتظار تولد را می کشد...

 

پ.ن1: قراری با دلم گذاشتم، دهم هر ماه، میعادگاه.

پ.ن2: انگار خدا دارد از چشم های تو لبخند می زند.

پ.ن3: عنوان پست ترانه ای از معین.